Pracownia ceramiki – warsztaty twórcze

Pracownia ceramiki

Pracownia Ceramiki Zamkowej to usytuowany w ruinach historycznego Zamku Kamieniec produkt turystyczny, który w interaktywny sposób prezentuje tematykę produkcji wyrobów z ceramiki, oraz techniki ich zdobienia. Oferta pracowni skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców, w szczególności do szkół oraz instytucji. Pracownia jest ukierunkowana na świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w postaci organizacji interaktywnych warsztatów tworzenia i zdobienia ceramiki.

Warsztaty twórcze – na terenie Zamku Kamieniec

Program zajęć został dopasowany do przedziałów wiekowych. Zajęcia mają na celu rozwój twórczego myślenia oraz wykształcenie potrzeby pracy zespołowej. Oferta dla szkół obejmuje wiele elementów o charakterze edukacyjnym, historycznym oraz animacji plastycznej ukierunkowanej na rozwój kreatywności. Program pobytu i animacji jest dostosowywany do wieku i potrzeb uczestników. Zapraszamy do udziału w następujących zajęciach:

 1. Warsztaty lepienia z gliny metodą wałeczkową, wygniatania lub plastrową.
  • Uczestnicy zapoznają się z pracą w glinie oraz technikami jej zdobienia.
  • Uczestnicy warsztatów pod okiem instruktora wykonają i ozdobią przedmioty gliniane, która stanowić będzie pamiątkę z pobytu w ruinach zamku.
  • Wybrani uczestnicy zajęć spróbują swoich sił na kole garncarskim.
  • Prace zostaną wypalone w piecu ceramicznycm i dostarczone uczestnikom.
 2. Warsztaty zdobienia glinianych figurek i form w technice malarskiej
  • Uczestnicy zajęć zapoznają się z pracą w glinie oraz technikami jej zdobienia.
  • Uczestnicy otrzymają wykonane z gliny półprodukty, które będą zdobić za pomocą techniki malarskiej.
  • Wybrani uczestnicy zajęć spróbują swoich sił na kole garncarskim.

Szczegóły oferty edukacyjnej w formacie PDF