Oferta edukacyjna dla szkół

Oferta dla szkół została skonstruowana w myśl zasady — w zdrowym ciele zdrowy duch i obejmuje wiele elementów o charakterze edukacyjnym, historycznym oraz animacji plastycznej ukierunkowanej na rozwój kreatywności. Program animacji jest dostosowywany do wieku i potrzeb uczestników. Szczególnie polecamy zajęcia kreatywne — warsztaty tworzenia z gliny skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Warsztaty mają na celu rozwój zdolności plastycznych, motoryki, pracy zespołowej i wyobraźni.

Zakres oferty obejmuje następujące części składowe, które można łączyć w pakiety:

  • Zwiedzanie ruin zamku Kamieniec oraz muzeum,
  • Zwiedzanie z przewodnikiem interaktywnej sali z narzędziami kar,
  • Zajęcia plastyczne, udział w warsztatach ceramicznych, pokaz pracy na kole garncarskim,
  • Organizacja ogniska na dziedzińcu zamkowym.

Promocje dla szkół:

  1. Zwiedzanie ruin zamku Kamieniec oraz interaktywnej sali tortur – 10 zł/młodzież szkolna i emeryci
  2. Zwiedzanie ruin zamku Kamieniec oraz interaktywnej sali tortur – 12 zł/dorośli
  3.  Organizacja ogniska na dziedzińcu zamkowym. (kije, drewno) Cena: 70 zł/grupa 
  4. Zajęcia kreatywne – udział w warsztatach ceramicznych, zwiedzanie ruin zamku Kamieniec oraz interaktywnej sali tortur z przewodnikiem. Cena: 39/osoba
  5. Zajęcia kreatywne malarskie – malowanie na obrazkach z gipsu . Cena 25 zł/osoba (w cenie wstęp do muzeum)
  6. Usługa przewodnicka – 40 zł/grupa.

Muzeum Zamkowe

Powstało w roku 1995 w dwóch wyremontowanych pomieszczeniach. Początkowo eksponowane były pamiątki z regionu oraz etnografia. Obecnie militaria i przedmioty związane z kolejnymi właścicielami zamku. Do najciekawszych należą: fragmenty kamieniarki renesansowej, portret Mikołaja Kamienieckiego, herb z bramy zamkowej, skrzynia skarbiec.

Muzeum Zamkowe otwierane jest w godzinach otwarcia ruin Zamku. Bilet wstępu na teren ruin obejmuje zwiedzanie Muzeum Zamkowego.